Vitajte!

Stať sa podnikateľom je vždy výzvou! Stať sa podnikateľom ako utečenec o to väčšou — pre utečenkyne sa to navyše zdá byť takmer nemožné. Cieľom tohto projektu je poskytnúť materiál na premenu tejto úlohy z nemožnej na možnú.