Projektna Ideja

V preteklih letih je v Evropo prišlo več kot milijon beguncev, priliv pa se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Poleg političnih vprašanj v zvezi z njihovo distribucijo so najbolj nujni vidiki njihovo vključevanje v družbo države gostiteljice in njihovo zaposlovanje.

Podjetnik begunec, tako kot vsak podjetnik, prinaša veliko potencialnih koristi skupnosti države gostiteljice. Kot prvo, podjetnik ustvari vsaj eno delovno mesto, in to je, za sebe. Poleg tega lahko zaposlujejo druge begunce in/ali državljane države gostiteljice. Podjetja, ki jih odpirajo begunci, pogosto odražajo inovativne rešitve za lokalne probleme in so zato učinkovitejša pri obravnavanju potreb posebnih ciljnih skupin kot ostalih programov, ki jih usmerjajo donatorji.

Imeti (socialno) podjetje lahko pomaga tudi pri ustvarjanju normalnosti v okolici novih družbenih zahtev. Preskrba poznane hrane ali poročnih oblek ne prinaša le zaposlitve, ampak tudi načine za bolj povezano skupnost, ohranjanje tradicije in občutek normalnosti. Na splošno je mogoče reči, da podjetništvo izboljšuje psihološko dobro počutje posameznikov in vzdušje nasploh.

Postati podjetnik je vedno izziv, ki pa pogosto ni najbolj očitna izbira za begunca. Le-ta predvsem potrebuje ustrezno zagotavljanje informacij, mreženje (z drugimi begunci/migranti in člani skupnosti gostiteljice), mentorstvo, usposabljanje ter končno tudi naložbe in financiranje. Vse to je za begunca enako pomembno.

Zato je splošni cilj zagotoviti pregled o projektih, pobudah in metodah, ki usposabljajo, podpirajo in spodbujajo podjetništvo priseljencev in zlasti žensk.