Projektový návrh

V posledných rokoch prišlo do Európy viac ako milión utečencov a príliv bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Okrem politických otázok týkajúcich sa ich distribúcie je najnaliehavejšou stránkou ich integrácia do našej spoločnosti a ich zamestnanie.

Podnikateľ-utečenec tak ako každý iný podnikateľ prináša hostiteľskej komunite mnoho potenciálnych výhod. V prvom rade vytvorí podnikateľ aspoň jedno pracovné miesto pre seba. Okrem toho môže zamestnávať ďalších utečencov a/alebo štátnych príslušníkov hostiteľských krajín. Spôsob podnikania utečencov často prináša inovatívne riešenia miestnych problémov, a stáva sa tým pádom efektívnejší pri riešení potrieb konkrétnych cieľových skupín než veľké sponzorované programy.

Vytvorenie (sociálneho) podniku môže tiež pomôcť vytvoriť normálnosť v zložitom prostredí. Poskytovanie typických jedál alebo svadobných šiat prináša nielen prácu, ale aj spôsob zjednotenia spoločenstiev, zachovania tradícií a pocitu normálnosti. Celkovo možno povedať, že podnikanie zlepšuje psychickú pohodu jednotlivcov a celkovú atmosféru.

Stať sa podnikateľom je pre utečenca vždy výzvou a často to nie je jeho/jej najprirodzenejšou voľbou. Vzniká potreba predovšetkým informovanosti, networkingu (s ostatnými utečencami/migrantmi a členmi hostiteľskej komunity), mentoringu, vzdelávania a nakoniec tiež investícií a financovania. Všetky tieto aspekty sú v kontexte utečencov rovnako dôležité. Celkovým cieľom je preto poskytnúť prehľad o projektoch, iniciatívach a metódach, ktoré prisťahovalcov vzdelávajú, podporujú ich a uľahčujú im podnikanie, a to najmä ženám.