Katalóg (už čoskoro!)

Tretím a posledným výstupom bude Katalóg „Prevencia radikalizácie mládeže v praxi“. Poskytne prehľad vo všetkých jazykoch s popisom súčasnej situácie v konkrétnom prostredí projektu v partnerských krajinách. Ďalej poskytne účinnú podporu na pomoc zraniteľným mladým ľuďom a na zabránenie ich zatiahnutiu do teroristických organizácií a hnutí. Bude obohatený o výsledky nadnárodných stretnutí, na ktorých budú odborníci z príslušných národných a miestnych mládežníckych organizácií diskutovať o otázke sociálnej integrácie mladých utečencov a žiadateľov o azyl so zástupcami nášho strategického partnerstva.

Vydanie katalógu je naplánované na leto 2021. Ak máte otázky alebo odporúčania týkajúce sa databázy, kontaktujte jedného z partnerov projektu, napíšte príspevok do nášho Blog alebo s nami zostaňte v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí.

Screenview or download

Erasmus+ Footer SK