Domov

Cieľom tohto strategického partnerstva Erasmus+ je identifikovať a zaznamenávať osvedčené postupy, iniciatívy, programy a metódy. Hlavným zámerom tohto projektu je poskytnúť rôznym zainteresovaným stranám vhodné koncepty a súbor nástrojov, ktoré budú špeciálne prispôsobené ich potrebám pri práci s mladými ľuďmi v ohrození. Partnerstvo bude:

  • poskytovať učiteľom a poradcom v odbornom vzdelávaní príklady osvedčených postupov týkajúce sa účinných nástrojov a vhodných metód, ktoré im pomôžu lepšie vykonávať svoju prácu.
  • zatraktívniť služby odborného poradenstva v oblasti mládeže a a prispieť k deradikalizácii.
  • zabrániť negatívnym účinkom pocitov odcudzenia, ktoré sa často vyskytujú u dospievajúcej mládeže a ktoré často  vedú k členstvu v skupinách vyznávajúcich extrémne ideológie.
  • povzbudiť mladých ľudí, aby kriticky uvažovali o extrémistických názoroch.

Počas lockdownu nenápadne pracovali aj násilní extrémisti a teroristi. Svoje obete nachádzali v chatovacích miestnostiach videohier, na YouTube a v ďalších online médiách. Mladí, zraniteľní ľudia boli vtiahnutí do temnejších zákutí webu a boli vystavení nenávistnému a hroznému obsahu. Toto video Siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) vysvetľuje, prečo sa to deje a čo môžeme proti tomu urobiť!