Výstupy

Tri hlavné výstupy projektu sú katalóg, databáza a blog. Ich implementácia sa bude uskutočňovať v podobe rôznych míľnikov počas trvania projektu. Zatiaľ čo diskusné fórum už bolo implementované ako prvá časť projektu, integrácia ďalších dvoch výstupov si bude vyžadovať viac pozornosti, a preto bude prebiehať v druhej polovici projektu.

  • Prvým výstupom, ktorý mal vzniknúť je Blog. Bol implementovaný v máji 2020 a má uľahčovať výmenu medzi pedagógmi odborného vzdelávania a prípravy a poradcami pracujúcimi so zraniteľnými mladými ľuďmi alebo na integrácií mladých utečencov a migrantov.
  • Druhým výstupom bude Databáza, ktorá sa bude skladať z iniciatív a materiálov o osvedčených postupoch týkajúcich sa zvyšovania povedomia, výcvikových aktivít a didaktických nástrojov, ktoré bojujú proti radikalizácii. Môžu ich využívať učitelia, školitelia a poradcovia v odbornom vzdelávaní. Implementácia databázy je naplánovaná na jeseň/zimu 2020.
  • Konečným výstupom bude Katalóg „Prevencia radikalizácie mládeže v praxi“. Poskytne prehľad vo všetkých jazykoch s popisom súčasnej situácie v konkrétnom prostredí projektu v partnerských krajinách. Ďalej poskytne účinnú podporu na pomoc zraniteľným mladým ľuďom a na zabránenie ich zatiahnutiu do teroristických organizácií a hnutí. Bude obohatený o výsledky nadnárodných stretnutí, na ktorých budú odborníci z príslušných národných a miestnych mládežníckych organizácií diskutovať o otázke sociálnej integrácie mladých utečencov a žiadateľov o azyl so zástupcami nášho strategického partnerstva.

Ak viete o zaujímavom osvedčenom postupe, ktorý ešte nie je zahrnutý v tomto projekte, kontaktujte niektorého z partnerov projektu!

Erasmus+ Footer SK