Partneri

Partnerstvo pozostáva zo štyroch európskych spoločností, iniciatív a inštitútov, ktoré boli vybrané pre tento projekt na základe potrieb a zosúladenia schopností, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre úspešnú implementáciu projektu a pre dodanie vysoko kvalitných výstupov.


Koordinátor projektu – partner

WIN Science Initiative Lower Austria /
WIN Wissenschaftsinitiative Niederösterreich
Dr. Wolfgang Eisenreich, Prezident
Kreuttal 6, A-2112 Würnitz, Rakúsko
E-Mail: office@wissenschaftsinitiative.at
Web: wissenschaftsinitiative.at

WIN bolo založené v roku 1990 ako občianske združenie pre interdisciplinárne, výskumné, konzultačné a vzdelávacie účely. Ťažisko jeho hlavných činností leží v oblasti vzdelávania dospelých a výskumu trhu práce. Od roku 1991 je WIN aktíve v európskych projektoch, najmä v oblasti riadenia a koordinácie vedeckej spolupráce v európskych výskumných a vzdelávacích programoch. WIN je registrovaným členom rôznych európskych výskumných organizácií, napríklad European Training Village (CEDEFOP), Euroscience a Európskej asociácie poskytovateľov odborného vzdelávania. S približne 20 odborníkmi, lektormi a školiteľmi, ktorí sa zaoberajú rôznymi pracovnými oblasťami, WIN riadi a koordinuje vedeckú spoluprácu a vzdelávacie projekty v európskych výskumných a vzdelávacích programoch.


Partneri projektu

INI-NOVATION GmbH
Dr. Wolfgang Kniejski, Výkonný riaditeľ
Engelmühlenweg 1a
64367 Mühltal, Nemecko
E-mail: info@ini-novation.com
Web: ini-novation.com

INI-Novation GmbH je medzinárodná obchodná poradenská spoločnosť so zameraním na riadenie inovácií a komercializáciu technológií. Spoločnosť má širokú partnerskú sieť odborníkov na rizikový kapitál, technológiu, trh a licencie a podnikanie, čo otvára veľkú príležitosť poskytnúť naším partnerom a klientom skúsenosti s rozšírením ich obchodných aktivít do ďalších krajín.

INTEGRA Human Development Institute
Sonja Bercko Eisenreich, Riaditeľka
Prešernova 8
3320 Velenje, Slovinsko
E-Mail: office@eu-integra.eu
Web: eu-integra.eu

Táto nezisková organizácia organizuje vzdelávacie a školiace semináre, kurzy a workshopy týkajúce sa pracoviska a spoločnosti. INTEGRA okrem toho ponúka konzultácie a výskum v týchto oblastiach na podporu krajín západného Balkánu. Jej hlavným zameraním sú školenia sociálnych kompetencií, teambuilding a vyváženie kompetencií, učenie sa pomocou kontrastov (rozmanitosť a pohlavie), témy súvisiace s trhom práce, ako napríklad poradenstvo v oblasti zamestnania a školenia samotných školiteľov.

QUALED
Občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie
Dr. Jana Buteková, Projektová manažérka
Studenhorská 39, 84103 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: office@qualed.net
Web: qualed.net

Toto občianske združenie sa zaoberá vzdelávaním širokého spektra ľudí. Podľa ich názoru nie je vzdelávací systém na Slovensku ani efektívny, ani dostatočne komplexný, preto sa vzdelávací systém snažia obohatiť o praktickejšiu stránku. Občianske združenie QUALED by navyše chcelo prekonať verejnú mienku o tom, že proces učenia a získavania kvalifikácie je príliš bolestivý, nepraktický a povinný. Vďaka OZ QUALED je učenie dobrovoľné, zaujímavé, príjemné a praktické.

Erasmus+ Footer SK