Rezultati

Trije glavni rezultati projekta so katalog, zbirka podatkov in blog. Njihovo izvajanje naj bi potekalo na različnih mejnikih med celotnim trajanjem projekta. Čeprav je bil forum za razprave že izveden kot prvi del projekta, bo integracija drugih dveh rezultatov zahtevala več pozornosti in bo zato potekala v drugi polovici projekta.

  • Prvi produkt, ki je bil vzpostavljen, je bil blog. Izveden je bil julija 2020 in naj bi se odzval na aktualne dogodke ter olajšal izmenjavo med izobraževalci in svetovalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki delajo z ranljivimi mladimi ljudmi ali z vključevanjem mladih beguncev in migrantov. Dokler zbirka podatkov ne bo implementirana, bo služila tudi kot dražljaj za prihodnje primere dobre prakse.
  • Zbirka podatkov bo drugi produkt, sestavljen iz pobud in materialov dobrih praks, ki se nanašajo na ozaveščanje, dejavnosti usposabljanja in didaktična orodja v boju proti radikalizaciji, ki jih lahko uporabljajo poklicni učitelji, trenerji in svetovalci. Izvedba baze podatkov je načrtovana za jesen / zimo 2020.
  • Končni rezultat bo katalog »Preprečevanje radikalizacije mladih v praksi«. Prikazal bo pregled z razlagami v vseh jezikih o trenutnem stanju posebnega projektnega okolja v državah partnericah. Poleg tega bo nudeno učinkovito podporo ranljivim mladim ljudem in preprečil njihovo vpletanje v teroristične organizacije in gibanja. Obogaten bo z izidi transnacionalnih srečanj, na katerih bodo strokovnjaki iz ustreznih nacionalnih in lokalnih mladinskih organizacij s predstavniki našega strateškega partnerstva razpravljali o vprašanju socialne integracije mladih beguncev in prosilcev za azil. Objava kataloga je predvidena  za poletje 2021

Če poznate zanimivo dobro prakso, ki še ni vključena v ta projekt, se obrnite na enega od projektnih partnerjev!