Cilji projekta

Splošni cilji so opredeliti in zbrati na dokazih temelječe pristope, pobude, programe in metode, ki kažejo, kako:

  • narediti storitve svetovanja za mlade in poklicno svetovanje privlačnejše ter prispevati k deradikalizaciji.
  • preprečiti negativne učinke odtujenosti, ki se pogosto pojavljajo pri mladostnikih in, ki pogosto pripravlja pot za pridružitev skupinam z ekstremnimi ideologijami, pa naj bodo to neonacisti, islamska država ali druga teroristična gibanja.
  • spodbujati mlade k kritičnemu razmišljanju o ekstremističnih sporočilih.
  • poklicnim učiteljem in svetovalcem zagotoviti najboljšo prakso o učinkovitih orodjih in metodah, da bi jim pomagali pri boljšem delu.

Za dosego tega cilja so partnerji projekta:

  • implementirali e-platformo z interaktivno bazo podatkov, kjer je mogoče iskati po različnih parametrih, ki opisujejo in omogočajo dostop do pobud, orodij in metod ter drugih materialov, ki so bili opredeljeni in zbrani med projektom, v zvezi z ozaveščanjem, dejavnostmi usposabljanja in didaktičnimi orodji za boj proti radikalizaciji, ki jih lahko uporabljajo poklicni učitelji, trenerji in svetovalci.
  • pripravili  katalog »Preprečevanje radikalizacije mladih v praksi«, ki je pregledal trenutne razmere v posebnem projektnem okolju v državah partnericah, tj. Zagotovil učinkovito podporo ranljivim mladim ljudem in preprečil njihov vdor v teroristične organizacije in gibanja. Obogaten bo z rezultati štirih nadnacionalnih srečanj v vsaki partnerski državi, kjer bodo strokovnjaki iz ustreznih nacionalnih in lokalnih organizacij za poklicno svetovanje o teh vprašanjih razpravljali s predstavniki našega strateškega partnerstva.
  • voditi blog, na katerem se razpravlja o aktualnih dogodkih in se predstavi zanimiva vsebina, ki jo lahko zaposleni vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu.
  • so aktivni na platformah družbenih medijev, kot sta Facebook in twitter.

Ciljna skupina projekta so poklicni učitelji in svetovalci. Sodelovali bodo na transnacionalnih partnerskih srečanjih za izmenjavo izkušenj in/ali prejemali informacije in najboljše prakse, kako podpreti ranljive mlade ljudi in jim preprečiti vdor v teroristične organizacije in gibanja. Končni upravičenci so mladi ljudje, ki imajo težave, zlasti NEET (ne v izobraževanju, zaposlovanju ali usposabljanju), ki ne vidijo pozitivnih socialnih in poklicnih perspektiv.