Partnerji

Partnerstvo sestavljajo štiri evropske organizacije, iniciative, in inštituti, ki so bili izbrani za ta projekt na podlagi potreb in ujemanja usposobljenosti ki so bila opredeljena kot ključna za uspešno vključitev projekta in doseganje visoko kakovostnih rezultatov .


KOORDINIRAJOČI PROJEKTNI PARTNER

WIN Wissenschaftsinitiative Niederösterreich /
Znanstvena pobuda WIN Spodnja Avstrija
Dr. Wolfgang Eisenreich, predsednik
Kreuttal 6, A-2112 Würnitz, Avstrija
E-pošta: office@wissenschaftsinitiative.at
Splet: wissenschaftsinitiative.at

WIN je bil ustanovljen leta 1990 kot neprofitno združenje za interdisciplinarno, raziskovalno, svetovalno in izobraževalno dejavnost. Njegove glavne dejavnosti so bile na področju izobraževanja odraslih in raziskav, povezanih s trgom dela. Od leta 1991 je WIN aktiven pri evropskih projektih, zlasti pri upravljanju in usklajevanju znanstvenega sodelovanja v evropskih raziskovalnih in izobraževalnih programih. WIN je registriran član različnih evropskih raziskovalnih organizacij, npr. v Evropski vasi za usposabljanje (CEDEFOP), Euroscience in Evropskem združenju ponudnikov poklicnega usposabljanja. Z okoli 20 strokovnjaki, predavatelji in trenerji, ki pokrivajo različna delovna področja, WIN upravlja in usklajuje znanstveno sodelovanje in izobraževalne projekte v evropskih raziskovalnih in izobraževalnih programih.


PROJEKTNI PARTNERJI

INI-NOVATION GmbH
Dr. Wolfgang Kniejski, generalni direktor
Engelmühlenweg 1a
64367 Mühltal, Nemčija
E-pošta: info@ini-novation.com
Splet: ini-novation.com

INI-Novation GmbH je mednarodno podjetje za poslovno svetovanje s poudarkom na upravljanju inovacij in komercializaciji tehnologije. Družba ima široko partnersko mrežo tveganih kapitalistov, strokovnjakov za tehnologijo, trg ter licenciranje in podjetništvo, kar odpira odlično priložnost, da našim partnerjem in strankam ponudimo izkušnje za širitev svojih poslovnih dejavnosti v druge države.


Inštitut za človekov razvoj INTEGRA
Gospa Sonja Bercko Eisenreich, direktorica
Prešernova 8
3320 Velenje, Slovenija
E-pošta: office@eu-integra.eu
Splet: eu-integra.eu

Neprofitna organizacija organizira seminarje, tečaje in delavnice za izobraževanje in usposabljanje v zvezi z delovnim mestom in družbo. Poleg tega INTEGRA ponuja svetovanje in raziskave na teh področjih v podporo državam Zahodnega Balkana. Glavni poudarek je na usposabljanju socialnih kompetenc, timski izgradnji in ravnotežju kompetenc, učenju na podlagi kontrastov (raznolikost in spol), temam, povezanim s trgom dela, kot so usposabljanje za delo, in programi usposabljanja usposabljanj.


QUALED
Neprofitno združenje za usposabljanje in izobraževanje
Dr. Jana Butekova, vodja projekta
Studenhorska 39, 84103 Bratislava, Slovaška
E-pošta: office@qualed.net
Splet: qualed.net

Neprofitna organizacija se ukvarja z izobraževanjem širokega kroga ljudi. Po njihovem mnenju šolski sistem na Slovaškem ni učinkovit in ne zapleten, zato poskušajo obogatiti izobraževalni sistem, tako da ga naredijo bolj praktičnega. Poleg tega bi QUALED želel premagati javno mnenje o tem, da je proces učenja in usposabljanja preveč boleč, nepraktičen in obvezen. Z QUALED učenje postane prostovoljno, zanimivo, prijetno in uporabno.