Dobrodošli

Cilj tega strateškega partnerstva Erasmus+ je opredeliti in dokumentirati na dokazih temelječe pristope, pobude, programe in metode. Glavna skrb tega projekta je zagotoviti različnim zainteresiranim stranem ustrezne koncepte in nabor orodij, posebej prilagojenih njihovim potrebam pri delu z mladimi v nevarnosti. Partnerstvo bo:

  • poklicnim učiteljem in svetovalcem zagotoviti primere najboljše prakse o učinkovitih orodjih in ustreznih metodah, da bi jim pomagali pri boljšem opravljanju dela.
  • narediti mladinske in poklicne svetovalne storitve privlačnejše in prispevati k deradikalizaciji.
  • preprečiti negativne učinke odtujenosti, ki se pogosto pojavljajo pri mladostnikih in, ki pogosto pripravljajo pot za pridružitev skupinam z ekstremnimi ideologijami.
  • spodbujati mlade h kritičnemu razmišljanju o ekstremističnih sporočilih.

Med zaporami Covid-19 so nasilni ekstremisti in teroristi svoje delovanje prilagodili nastali situaciji. V klepetalnicah za video igre, YouTubu in drugih spletnih nastavitvah so našli svoje cilje. Mladi, ranljivi ljudje so se potegnili v temnejše vdolbine spleta in bili izpostavljeni sovražni in grozljivi vsebini. Videoposnetek mreže za ozaveščanje o radikalizaciji pojasnjuje, zakaj in kaj lahko storimo proti temu!