Ciele projektu

Celkovým cieľom je poskytnúť prehľad o projektoch, iniciatívach a metódach, ktoré prisťahovalcov vzdelávajú, podporujú ich a uľahčujú im podnikanie, a to najmä ženám. 

Na dosiahnutie tohto cieľa slúžia konkrétne úlohy:

  1. Implementácia E-Platformy s interaktívnou databázou s vyhľadávaním podľa rôznych parametrov, ktorá popisuje a poskytuje prístup k iniciatívam, nástrojom a metódam a iným materiálom, ktoré boli identifikované a zhromaždené v priebehu projektu. Všetko sa bude týkať trhových podmienok, politík, administratívnych nastavení, podnikateľských zručností a podporných programov pre podnikateľov z radov prisťahovalcov, a to najmä žien, ako aj toho, ako trénovať zručnosti a vedomosti na tvorbu kreatívnych nápadov predovšetkým v IT priemysle.
  2. Vypracovanie Katalógu „Podpora pre utečencov-podnikateľov“, ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v konkrétnom prostredí projektu v partnerských krajinách. Bude obohatený o výsledky štyroch nadnárodných stretnutí v každej partnerskej krajine, kde budú odborníci z príslušných národných a miestnych organizácií odborného poradenstva diskutovať o týchto otázkach so zástupcami nášho strategického partnerstva.
  3. Vytvorenie interaktívneho online fóra na výmenu skúseností a osvedčených postupov, ktoré podporí vytváranie sietí a výmenné aktivity nielen medzi partnerskými organizáciami a organizáciami odborného vzdelávania a prípravy v ich krajinách, ale aj na európskej úrovni. Vďaka novým prekladateľským službám bude možné odbúrať jazykové bariéry medzi používateľmi z rôznych krajín, podporiť výmenu a pomôcť iniciatívam, ktoré prospievajú celej európskej spoločnosti. Cieľovou skupinou nášho projektu sú školitelia a organizácie v oblasti odborného vzdelávania, prípravy a vzdelávania dospelých, ktorí pomocou identifikovaných a vybraných materiálov navrhnú a ponúknu príslušné opatrenia pre utečencov, ktorí sa chcú stať podnikateľmi.

Cieľovými skupinami projektu REFENT sú OVP a organizácie pre dospelých, organizácie práce a ďalšie zainteresované strany, ktoré využijú identifikované a vybrané materiály na navrhnutie a ponúknutie príslušných opatrení pre utečencov, ktorí sa chcú stať podnikateľmi.

Photo: adventure-1807524_1920