Katalóg „Podpora podnikateľom z radov utečencov“

Katalóg „Podpora podnikateľom z radov utečencov“ poskytuje prehľad o súčasnom stave konkrétneho prostredia v partnerských krajinách a poskytuje informácie o právach utečencov a migrantov, možnostiach odbornej prípravy a podpore podnikania so zameraním na utečencov a migrantov. Projekty, iniciatívy a metódy na získavanie a rozvoj základných znalostí a kľúčových kompetencií na podporu zamestnanosti a osobného rozvoja a účasti na občianskom a sociálnom živote boli vybrané ako osvedčené postupy. To platí najmä pre utečencov – ženy a mužov, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Výber sa zameriava najmä na odbornú prípravu v oblasti podnikateľského myslenia a zručností v oblastiach, ktoré sú strategické pre inteligentný hospodársky a sociálny rozvoj. Katalóg je obohatený o výsledky jednotlivých stretnutí so zainteresovanými stranami, akými sú odborníci a organizácie odborného vzdelávania a prípravy z každej partnerskej krajiny. Katalóg je hmatateľným výsledkom projektových aktivít.