E-Platforma

E-platforma poskytuje prístup k databáze všetkých zhromaždených iniciatív a materiálov týkajúcich sa politík, administratívnych nastavení, programov a projektov pre prisťahovalcov-podnikateľov, so zvláštnym zameraním na ženy. Je vytvorená ako interaktívna databáza, v ktorej je možné vyhľadávať podľa rôznych parametrov podľa záujmu používateľa. Parametre súvisia s tematickou oblasťou, typom dobrej praxe a cieľovým používateľom. Všetky osvedčené postupy popisujú podporu v rôznych smeroch, ako sú interakčné činnosti, budovanie podnikateľských zručností, školenia a znalosti na vytváranie kreatívnych myšlienok, najmä v oblasti podnikania založeného na informačných technológiách, adaptácie a finančnej podpory atď. Tiež sú k dispozícii odkazy na príslušné webové stránky a zdroje osvedčených postupov.

Webová stránka, ako aj elektronická platforma, budú udržiavané najmenej päť rokov po skončení projektu, tj. do roku 2026.

V databáze je k dispozícii 36 osvedčených postupov a dodatočné materiály ako politiky a administratívne služby pre migrantov-podnikateľov:

  • Thematic area

  • Type of good practice

  • Target group

Currently, the best practice examples are available in English only. If you want to read them in an other language, please use this machine translated version instead.

.